skip to Main Content

Sanal Şube

Bomi Group, sahip olduğu uluslararası deneyimden yararlanarak, müşterilerine, yurt dışı piyasalarına girmek için plug&play çözümlerin yaratılmasında destek verir. Globalleşmek, sadece önemli düzeyde finansal kaynakların bulunmasını gerektirmekle kalmayıp, ihracatın yönlendirileceği piyasalara giriş kurallarını bilme kapasitesini de zorunlu kılar. Normatif, teknik ve vergi mevzuatlarının kuralları, yanlış şekilde yorumlanırlarsa, aşılması çok zor bariyerlere dönüşebilirler.

Bomi Group, halihazırda faaliyet gösterdiği ülkelere ihracat yapmak isteyen şirketlere inovatif bir hizmet sunmaktadır; bu hizmet, şirketlerin hızlı bir şekilde yerel bir faaliyet merkezine sahip olmalarını ve piyasaya girmek için gerekli olan tüm izinlerin alınmasına yönelik bir danışmanlık desteğinden faydalanmalarını sağlar.

Sanal Şubenin başlıca avantajları şunlardır:

  • İdare, muhasebe, vergilendirme, insan kaynakları, alacak takipleri, ürünlerin tescil faaliyetleri için kalifiye bir danışman ağından faydalanma
  • Teknik sürelerin azaltılması ve derhal piyasaya erişim
  • Bomi Group tarafından doğrudan yönetilmekte olan sertifikalı, çok dilli ve korunan bir ortam çerçevesinde her türlü yönetim platformu ile arayüzlenebilecek bir IT yazılım desteğinden faydalanma
  • Tam kalite garantisi ve yerel kanunlara uygunluk
Back To Top