skip to Main Content

Gizlilik Politikasi

2016/679 sayılı (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) (AB) Yönetmeliğin 13. maddesi uyarınca bilgilendirme metni

 

NEDEN BU BİLGİLER?

2016/679 sayılı (AB) Yönetmelik (buradan itibaren “GVKY” olarak anılacaktır) uyarınca, bu Web sitesine başvuran kullanıcıların kişisel verilerinin işlenme şekilleri bu sayfada açıklanmaktadır.  Bu, GVKY’nin 13. maddesi uyarınca düzenlenmiş bir bilgilendirmedir. Bu bilgilendirme, bu İnternet sitesinde bulunan bağlantılar aracılığıyla başvurulabilecek üçüncü tarafların başka Web sitelerinde geçerli kabul edilemez, bu konuda hiçbir sorumluluk üstlenilmez.

İşlenebilen kişisel veriler

Kişisel veri: Tanımlanmış veya tanımlanabilen gerçek kişiye («ilgili») ilişkin herhangi bir bilgidir; ad, tanımlama numarası, konumla ilgili bilgiler, çevrimiçi tanımlayıcı gibi bir tanımlayıcıya veya bedensel, fizyolojik, genetik, ruhsal, ekonomik, kültürel veya sosyal özelliklerinin bir veya daha çok karakteristik öğesine özellikle başvuru yaparak, doğrudan veya dolaylı olarak tanımlanabilen gerçek kişi, tanımlanabilir kabul edilir (GVKY C26, C27, C30).

Gezinti verileri

Bu Web sitesinin çalışmasında kullanılan bilişim sistemleri ve yazılım prosedürleri, normal çalışmaları süresince, iletimleri İnternet iletişim protokollerinin kullanılmasını gerektiren bazı kişisel verileri toplarlar.  Bunlar, tanımlanan ilgililerle ilişkilendirilmek üzere toplanmayan, nitelikleri itibariyle üçüncü taraflarca tutulan verilerle ilişkilendirilerek ve işlenerek, kullanıcıların tanımlanmalarına olanak tanıyabilen bilgilerdir.  Siteye bağlanan kullanıcıların kullandıkları bilgisayarların IP adresleri ve etki alanı adları, istenen kaynakların URI (Tekbiçimli Kaynak Tanımlayıcısı) yazımına göre adresleri, istek saati, isteğin sunucuya yapılmasında kullanılan yöntem, istekte elde edilen dosyanın boyutu, sunucudan veri isteğinin durumunu gösteren sayısal kod (başarılı, hata, vb.) ve kullanıcının işletim sistemi ve bilişim ortamıyla ilgili diğer parametreler bu kategoriye girer.

İlgili tarafından isteyerek bildirilen veriler

Bilinçli, açık ve isteyerek mesajların bu sitede belirtilen iletişim adreslerine gönderilmesi ve/veya veri toplama formunun doldurulması, sonrasında isteklere yanıt vermek için gerekli olan, göndericinin adresinin yanı sıra girilen diğer muhtemel kişisel verilerin alınmasını getirir.

 

Çerezler. Çerezler nedir? Çerezler ne işe yarar?

Çerezler, kullanıcılar tarafından ziyaret edilen sitelerin, aynı siteleri daha sonra ziyaret ettiklerinde geri iletilebilecek şekilde belleğe alındıkları yer olan kullanıcıların terminallerine gönderdikleri küçük metin dosyalarıdır. “Üçüncü taraflar” olarak adlandırılanların çerezleri ise, kullanıcının ziyaret etmekte olduğundan farklı bir Web sitesi tarafından ayarlanırlar. Bunun nedeni, her sitede, ziyaret edilen siteden farklı sunucularda barındırılan öğelerin (görseller, haritalar, sesler, diğer etki alanlarındaki Web sayfalarına giden özel bağlantılar, vb.) bulunabilmesidir. Çerezler farklı amaçlar için kullanılırlar: bilişim yetkilendirmelerini yapma, oturumları izleme, sunucuya erişen kullanıcılara ilişkin özel yapılandırmalarla ilgili bilgileri hafızaya alma, tercihleri hafızaya alma, vb. Bu Web sitesinde kullanılan çerezlerle ilgili daha fazla bilgi almak için, sitenin altbilgisinde ve şu bağlantıda belirtilen çerez politikasına bakın.

 

1. VERİ İŞLEMENİN HAK SAHİBİ KİMDİR? VERİLER NASIL İŞLENİR?

Veri işlemenin hak sahibi, işyeri merkezi Spino d’Adda (CR), Via Madonna del Bosco 7/A adresinde yerleşik, geçici Yasal Temsilcisinin nezdinde BOMI ITALIA SPA firmasıdır. Hak sahibinin iletişim bilgileri, Telefon: +39 0373085000, e-posta: privacy@bomigroup.com

 

2. VERİ KORUMA GÖREVLİSİ ATANDI MI? İLETİŞİM BİLGİLERİ NELERDİR?

BOMI ITALIA SPA firması, GVKY 37 – 39. maddeler uyarınca, kendi Veri Koruma Görevlisini (VKG/DPO-Data Protection Officer) atamıştır. VKG ile iletişime geçmek için: e-posta dpo@bomigroup.com, Telefon: +39 0373085000

3. İŞLEMENİN AMACI, HUKUKİ DAYANAĞI, VERİLERİ SAKLAMA SÜRESİ VE ONAY VERMENİN NİTELİĞİ

İŞLEMENİN AMACI

HUKUKİ DAYANAK

SAKLAMA SÜRESİ

ONAY VERMENİN NİTELİĞİ

Bu Web sitesinde gezinme.

Web hizmetlerinin kullanılması için gerekli veriler, aynı zamanda aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenir:

-Hizmetlerin kullanımına ilişkin istatistik bilgilerinin (en çok ziyaret edilen sayfalar, saat dilimine veya günlere göre ziyaretçi sayısı, kaynak coğrafi alanlar, vb.) alınması.

-Sunulan hizmetlerin düzgün çalıştıklarının kontrolü.

-Siteye zarar veren farazi bilişim suçları halinde sorumluluğun belirlenmesi.

İşleme; ilgilinin beslediği makul beklentiler ile sitenin çalışması ve sitede gezinilmesi için kesinlikle gerekli faaliyetler hesaba katılarak, kişisel verilerin korunmasını talep eden ilgilinin temel çıkar veya hakları ile özgürlüklerine baskın gelmediği sürece, işlemenin hak sahibinin veya üçüncü tarafların meşru çıkarlarının takibi açısından gereklidir

(GVKY Md. 6, par. 1, fıkra f ve 47 dikkate alınarak).

Talep üzerine çıkarların dengelenmesi testiyle ilgili bilgileri alma olanağına sahiptir.

Gezinti verileri, (Adli Makamlarca muhtemel suç belirlemesi gereksinimleri dışında) gezinti oturumu süresince ve her koşulda 24 saatten uzun olmayan bir süre boyunca saklanacaktır. Sitede gezinebilmek için onay vermek gerekmektedir.
Çerezlerin ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda altbilgide yer alan çerez politikasına bakın Profil oluşturma amaçlı çerezler açısından işleme, kişisel verilerin işlenmesine onay verilmesini esas alır (GVKY Md. 6 par. 1 fıkra a ve C42, C43).

Bu onay, sitenin büyük başlık şeridiyle ve gizlilik politikasıyla verilir

Çerezler konusunda sitenin altbilgisinde yer alan çerez politikasına bakın Çerezler konusunda sitenin altbilgisinde yer alan çerez politikasına bakın

Gezinti dışında kişisel veriler aşağıdakiler için referans alandaki FORMUN doldurulması şartıyla işlenecektir:

İŞLEMENİN AMACI

HUKUKİ DAYANAK

SAKLAMA SÜRESİ

ONAY VERMENİN NİTELİĞİ

A) İletişim, bilgi, destek isteklerinin gönderildiği İLETİŞİM BİLGİLERİ ALANI

 

İşleme, ilgilinin ait olduğu bir sözleşmenin yürütülmesi veya kendisinin talebi üzerine benimsenen sözleşme öncesi tedbirlerin yürütülmesi için gereklidir; GVKY (C44) Md. 6 par. 1 fıkra b) En çok 12 ay Onay verilmesi gereklidir.

Gerekli veri onayının verilmemesi iletişim kurulmasını olanaksız hale getirecektir

B) doğrudan tanıtım veya satış malzemelerinin gönderilmesi veya pazar, memnuniyet araştırmalarının yapılması veya ticari iletişimlerin ve haber bültenlerinin otomatik araçlarla (elektronik posta) gönderilmesi için DOĞRUDAN PAZARLAMA AMAÇLI HABER BÜLTENİNE ABONELİK ALANI.

İletişimler üçüncü tarafların tanıtım faaliyetlerini ve/veya gruba ait üçüncü şirketlerin yerlerini içerebilir.

Grup şirketlerinin tam listesini privacy@bomigroup.com adresinden isteyebilirsiniz.

Kişisel veriler devredilmeyecektir.

Hak Sahibi, iletişimlerin sonuçlarını karşılaştırmak ve iyileştirmek amacıyla, haber bültenlerini ve tanıtım iletişimlerini raporlarla birlikte göndermek için sistemler kullanır. Bu raporlar sayesinde Hak Sahibi örneğin şunları öğrenebilecektir: okuyucuların, açılmaların, benzersiz “tıklayıcıların” ve tıklamaların sayısı; iletişimi okumak için kullanılan cihazlar ve işletim sistemleri; her bir kullanıcının faaliyetiyle ilgili ayrıntılar; gönderilen epostaların ayrıntıları, ulaşan ve ulaşmayan epostalar, iletilen epostalar. Bu verilerin tamamı iletişimlerin sonuçlarını karşılaştırmak ve gerektiğinde iyileştirmek amacıyla kullanılır.

İşleme, kişisel verilerin işlenmesine onay verilmesini temel alır; (C42, C43)

GVKY Md. 6, par. 1, fıkra a)

Onay iptal edilene kadar

(vazgeçme)

Onay verilmesi gereklidir.

Gerekli veri onayının verilmemesi, tanıtım iletişimlerinin ve haber bültenlerinin alınmasını olanaksız hale getirecektir

C) Personel seçimi için adaylara yönelik BİZİMLE ÇALIŞIN ALANI İşleme, talebi üzerine benimsenen sözleşme öncesi tedbirlerin yürütülmesi için gereklidir; GVKY (C44) Md. 6 par. 1 fıkra b) En çok 12 ay Onay verilmesi gereklidir.

Gerekli veri onayının verilmemesi aday olmayı olanaksız hale getirecektir

D) Web sitesinin özel alanına girmek için ÖZEL ALAN

Geliştirme aşamasındadır, şu anda veri toplanmamaktadır

Geliştirme aşamasındadır, şu anda veri toplanmamaktadır Geliştirme aşamasındadır, şu anda veri toplanmamaktadır Geliştirme aşamasındadır, şu anda veri toplanmamaktadır

 

4. KİŞİSEL VERİLER KİME BİLDİRİLECEK?

Kişisel veriler, özel alanlarda öngörülen amaçlar doğrultusunda, işlemenin bağımsız Hak Sahibi niteliğinde verileri işleyen şahıslara veya İşleme Görevlisine (GVKY Md. 28) bildirilecek ve referans alana özgü amaçlar doğrultusunda, işleme amaçlarına ve şekilleri doğrultusunda verilen özel talimatlar esasında Hak Sahibi ve Görevlilerin yetkisi altında faaliyet gösteren gerçek kişilerce (GVKY Md. 29) işlenecektir. Veriler, aşağıdaki kategorilere ait olan, İtalya’da yerleşik alıcılara bildirilecektir:

  • Elektronik posta dahil iletişim ağlarının ve sitenin yönetimi için hizmet sağlayan, İtalya’da yerleşik şahıslar.
  • Sitenin Almanya’daki ana bilgisayarı.
  • Talep üzerine yasal yükümlülükleri ve/veya kamu organlarının hükümlerini yerine getirmek için yetkili merciler.

Bu amaçlar doğrultusunda aşağıdakine:

  • haber bülteni ile ticari ve tanıtım iletişimlerini göndermek için platformları yönetme hizmetleri sunan şahıs olan Vtiger Systems India Private Limited, No. 18, 20th Main, 2nd Block, Rajajinagar, Bangalore – 560010, Karnataka, Hindistan
  • Listesi bu bağlantıda yer alan, küresel düzeyde, AET dışı ülkelerde yerleşik de olabilen, bağlı, kontrol edilen Grup şirketleri.
  • Muhtemel üçüncü şahıslarla ve iş danışmanlarıyla çalışmak için destek ve danışmanlık ilişkileri alanındaki İtalya’da yerleşik serbest meslek sahipleri, ofisler veya şirketler ile personel seçimine yönelik şirketler.

İşleme Görevlilerinin listesi sürekli güncellenmektedir ve privacy@bomigroup.com adresine veya yukarıda belirtilen diğer iletişim adreslerine yazılarak edinilebilir.

 

5. VERİLER AET DIŞI ÜLKELERE AKTARILACAK MI?

Kişisel veriler, verilerin işlenmesi amaçları doğrultusunda bağlantılı amaçları elde etmek için AET Dışı Ülkelere aktarılacaktır. Veriler, GVKY Madde 44 ve sonra değişikliklerine göre aşağıdakilere aktarılacaktır:

– Listesi bu bağlantıda bulunan, küresel düzeyde, AET dışı Ülkelerde, Avrupa Komisyonu’nun standart sözleşme şartlarıyla (SCC) (Md. 46, par. 2, fıkra c ve fıkra d) yeterli garantileri veren kuruluşlar.

Verilerin AB dışına aktarılmasıyla ilgili garantilerin kopyası hakkında bilgi almak için privacy@bomigroup.com adresine yazın

 

6. OTOMATİKLEŞTİRİLMİŞ BİR SÜREÇ VAR MI?

Kişisel veriler, geleneksel manuel, elektronik ve otomatikleştirilmiş işlemeye tabi tutulacaktır. Tamamen otomatikleştirilmiş karar süreçleri uygulanmadığı belirtilmelidir.

 

7. HAKLARINIZ NELERDİR? BUNLARDAN NASIL YARARLANABİLİRSİNİZ?

dpo@bomigroup.com adresinden VKG/DPO ile bağlantı kurarak veya privacy@bomigroup.com adresinden işlemenin Hak Sahibine ulaşarak GVKY Md. 15 ve sonraki değişikliklerinde açıkça belirtildiği gibi haklarınızdan yararlanabilirsiniz. Dilediğiniz zaman kendi kişisel verilerinize erişmeyi (Md.15), düzeltilmelerini (Md.16), silinmelerini (Md.17), işlemenin sınırlandırılmasını (Md.18) isteme hakkına sahipsiniz. İşlemenin hak sahibi, kişisel verilerin iletilmiş olduğu alıcıların her birine yapılan muhtemel işleme sınırlandırmalarını veya düzeltmeleri veya silmeleri bildirir (Md. 19). İşlemenin hak sahibi, ilgilinin talep etmesi halinde bu alıcıları ilgiye bildirir. Öngörülen durumlarda verilerinizin taşınabilmesi hakkına sahipsiniz (Md.20) ve bu durumda verileriniz, otomatik donanım tarafından tarafınıza ortak kullanıma yönelik ve okunabilen yapılandırılmış bir formatta sağlanacaktır. Öngörülen durumlarda, dilediğiniz zaman, verilerin meşru çıkarlar esasında işlenmelerine ve özel durumlarda verilen onayı, geri çekmeden önce onaya dayalı olarak yapılan işlemelerin hukukiliğini tehlikeye atmaksızın geri çekme (Md.21) hakkına sahipsiniz.

Otomatik doğrudan pazarlama iletişimlerini (elektronik posta) almak istemiyorsanız, privacy@bomigroup.com adresine “otomatik sistemin iptali” konulu bir e-postayı dilediğiniz zaman göndermeniz veya bu e-postalarda yer alan otomatik iptal sistemlerimizi kullanmanız yeterlidir.

Hak Sahibi tarafından yapılan kişisel verilerin işlenmesinin 2016/679 sayılı (AB) Yönetmelikçe öngörülenlerin ihlalini oluşturduğunun düşünüldüğü durumda ilgili, özellikle düzenli olarak yaşadığı veya çalıştığı Üye Devlette veya iddia edilen söz konusu yönetmelik ihlalinin gerçekleştiği yerde (https://www.garanteprivacy.it/) kontrol makamına şikayette bulunma veya uygun adli makamlara dilekçe verme hakkına sahiptir.

 

8. Bilgilendirmedeki değişiklikler

Hak Sahibi, bu bilgilendirmenin kısımlarını değiştirme, güncelleme, ekleme veya çıkarma hakkını saklı tutar. Metnin kontrolünü ve doğrulanmasını kolaylaştırmak amacıyla bilgilendirmede güncelleme tarihi yer alacaktır.

Güncelleme tarihi: 24 Mayıs 2021

 

LODİ Sağlık Lojistik A.Ş.’nin gizlilik politikasını okumak için tıklayınız.

Back To Top