skip to Main Content

Hakkımızda

Sağlığın korunmasına yönelik ileri teknoloji içeren ürünlerin yönetimi ve lojistik alanında faaliyet gösteren uluslararası bir grubuz.

Bomi Group artık, Polar Speed ve Marken firmaları ile birlikte, dünya çapında 220 lokasyonda ve 7000 çalışana sahip UPS Healthcare ağının bir parçası olmuştur.

Vi̇zyon, Mi̇syon Ve Kali̇te Poli̇ti̇kasi

Bomi Group 1985 yılından bu yana sadece sağlık hizmetlerine yönelik faaliyet göstermekte olup, bu yıllar zarfında;…

Tarihçe

1985: Bomi Group kurulur ve Giorgio Ruini şirketin CEO’su tayin edilir.
1989-1992: Bomi Group, aralarında Almanya, İspanya, İngiltere, Fransa…

Faaliyet sektörleri ve ürünler

Bomi Group, aralarında aşağıda belirtilenlerin yer aldığı her ürün ve tıbbi cihaz için gerekli her hizmeti sağlayarak, sağlık sektöründe faaliyet gösteren…

Global Serti̇fi̇kalar, Sürekli̇ İyi̇leşti̇rme Ve Uygunluk

Bomi Group’un Kalite Yönetim Sistemi, iş yerinde sağlık ve iş yerinin güvenliği açısından ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 ve OHSAS 18001 sertifikalarına sahip…

Bilişim sistemleri, teknolojiler ve AR-GE

Her gün etkileşim halinde bulunduğumuz müşterilerimizin sayısız taleplerini etkin ve verimli bir şekilde karşılayabilmemiz için Bomi Group’a ait özel yazılım…

Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sorumluluk

Son yıllarda, Bomi Group, hem şirket içinde maddi sürdürülebilirlik ilkelerinin geliştirilmesi hem de paydaşlarımızla paylaşılan uluslararası bir sürdürülebilirlik stratejisinin…

Back To Top