skip to Main Content

Etiketleme ve paketleme

Müşterinin özel talebinde, tıbbi ürünlerin ve cihazların farklı pazarlarda satışını ve ticarileştirilmesini kolaylaştırmak amacıyla Bomi Group, aşağıdaki “yerinde” ürün yönetim hizmetlerini sunmaktadır:

  • Medikal cihazların ve tanı kitlerinin birleştirilmesi ve paketlenmesi
  • Cerrahi kitler için birleştirme ve tersine lojistik
  • Cerrahi kitlerin dekontaminasyonu
  • Kit işleme testleri
  • Yerel dilde etiketleme veya yeniden etiketleme
  • Barcode’ların uluslararası standartlara uyarlanması

Faaliyetler, ISO 13485 sertifikası bağlamındaki gerekli niteliklere tamamen riayet edilerek ve uygun mekanlarda gerçekleştirilir.

Back To Top