skip to Main Content

Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sorumluluk

Son yıllarda Bomi Group, hem şirket içinde sürdürülebilirlik ilkelerinin geliştirilmesi hem de paydaşlarımızla paylaşılan uluslararası bir sürdürülebilirlik stratejisinin uygulanması amacıyla, sürdürülebilir lojistik kültürünün oluşturulması adına giderek artan bir çaba sarf etmektedir.

2017’de Bomi Group SOS-LOG’a(LINK) katılmaya karar verir. SOS-LOG 12 yıl önce sürdürülebilir lojistik alanında uluslararası farkındalığı ve görünürlüğü arttırmak adına kurulmuştur. SOS-LOG’un içinde barındırdığı üyeler lojistik ve bilgi teknolojileri uzmanları, üniversite profesörleri, yenilikçiler, çevreciler, girişimciler, lojistik, üretim ve bilgi işlem teknolojileri sektörlerinden olup, tek bir amaç altında birleşmişlerdir; etkin ve aynı zamanda çevresel, ekonomik ve sosyal şartlar açısından da sürdürülebilir lojistiği geliştirebilmek.

Bomi Group, sürdürülebilirliğin; çalışanları, müşterileri ve her gün temin ettiği hizmetlerin alıcıları için vazgeçilmez bir öğe olduğunu düşünmektedir. 30 yılı aşkın bir süredir Bomi Group, her gün yüzleştiği ve DNA’sını oluşturan kalite hedeflerinin ötesinde, insanların sağlığı ve tam müşteri memnuniyetini sağlama arayışı içindedir.

Çevre Beyanimiz

Bomi Group çevreye duyarlı bir firma olduğundan dolayı kurumsal düzeyde çevrenin korunması konusunda sürekli olarak iyileştirme çabası içindedir ve çevresel risklerini düzenli olarak gözden geçirir. Yasal düzenlemelere uygun olarak doğal kaynak tüketimini azaltırken çevre kirliliğini en aza indirir. Gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için tüm sorumluluklarını yerine getirir. Tüm bu süreçleri ISO 14001 uygulamaları ile sürdürülebilir kılınır.

Sağlik Güvenlik & Çevre

BOMI Group, Sağlık Güvenlik ve Çevre (bundan böyle “SEÇ”) için belirlenmiş olan Ulusal ve Uluslararası yönetmeliklerin gerektirdiği tüm güvenlik ilkelerini ve prosedürlerini kademeli olarak uygulamayı ve bunlara uyma konusunda kararlı bir çalışma yürütür. Çalışmalarını gerçekleştirirken ISO 45001 standardı yönergelerini uygular.

ELT (Executive Leadership Team) ve GLT (Global Leadership Team) takımlarının uygulayacağı noktalar:

1) BOMI Group partnerleri SEÇ ile igili yasal gerekliliklere riayet eder ve bu gereklilikleri kararlı bir şekilde uygular;
2) Raporlama ve analiz (verimliliği arttırırken atık üretmemek veya az miktarda atık üretimi), ekipman ve malzeme (kaynak israfından kaçınmak, doğru tedarikçi seçimi) ve tesis (denetim, bakım ve hijyen);
3) Bomi için çalışan personelin güvenliği ve sağlığı için olan bilgi ve eğitim aktiviteleri;
4) Kirliliği önleme;
5) Kaynakların idareli kullanımı örneğin; su, elektrik, yakıt vb;
6) Mümkün ise kaynakların yeniden kullanımı;
7) Geri dönüşüm;
8) Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak iş kazalarını azaltmak;
9) Çevresel risk faktörlerini ve tehlikeleri ortadan kaldırmak;
10) Personelin ve personel temsilcilerinin süreçlere katılımı ve fikir paylaşımı;
11) Hedeflere ulaşabilmek ve yasal gereklilikleri yerine getirebilmek için kaynaklar sağlayarak, en iyi uygulamaları en son teknik ve teknolojik çözümleri uygulamak.

Back To Top