skip to Main Content

Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sorumluluk

Son yıllarda Bomi Group, hem şirket içinde sürdürülebilirlik ilkelerinin geliştirilmesi hem de paydaşlarımızla paylaşılan uluslararası bir sürdürülebilirlik stratejisinin uygulanması amacıyla, sürdürülebilir lojistik kültürünün oluşturulması adına giderek artan bir çaba sarf etmektedir.

2017’de Bomi Group SOS-LOG’a(LINK) katılmaya karar verir. SOS-LOG 12 yıl önce sürdürülebilir lojistik alanında uluslararası farkındalığı ve görünürlüğü arttırmak adına kurulmuştur. SOS-LOG’un içinde barındırdığı üyeler lojistik ve bilgi teknolojileri uzmanları, üniversite profesörleri, yenilikçiler, çevreciler, girişimciler, lojistik, üretim ve bilgi işlem teknolojileri sektörlerinden olup, tek bir amaç altında birleşmişlerdir; etkin ve aynı zamanda çevresel, ekonomik ve sosyal şartlar açısından da sürdürülebilir lojistiği geliştirebilmek.

Bomi Group, sürdürülebilirliğin; çalışanları, müşterileri ve her gün temin ettiği hizmetlerin alıcıları için vazgeçilmez bir öğe olduğunu düşünmektedir. 30 yılı aşkın bir süredir Bomi Group, her gün yüzleştiği ve DNA’sını oluşturan kalite hedeflerinin ötesinde, insanların sağlığı ve tam müşteri memnuniyetini sağlama arayışı içindedir.

Back To Top