skip to Main Content

Sunulan Çözümler

Bomi Health Carrier müşterilerine aşağıdaki taşıma çözümlerini sunar:

  • Ortam sıcaklığında, ısı kontrollü ve soğutmalı taşıma
  • Hayati ürünlerin 7 gün 24 saat boyunca acil sevkiyatları
  • Evde Bakım için özel kanal
  • Biyolojik örneklerin taşınması
  • ADR kılavuzunda belirtildiği şekilde biyolojik materyal ve tehlikeli materyallerin yönetimi
  • Protez, alet ve tüketim malzemelerinin, talep üzerinde, doğrudan doğruya ameliyathanelere sevk edilmesi ve alınması.
  • Eczane kanalına doğrudan teslimler
  • Yüksek değerli medikal ve tanı aparatlarının taşınması için White Gloves Servisi

Araçlarımız soğutma grubu ve kuyruktan kaldırıcılarla donatılmış olup, Bomi Control Tower tarafından yönetilirler. Geonaut filo yönetim sistemi aracılığıyla taşıma sırasında sıcaklıkların eş zamanlı kontrolü garanti edilir.

Back To Top