skip to Main Content

Ters Lojistik

Medikal cihazlar, tanı cihazları ile medikal-cerrahi aparatlarının yönetiminde edindiği üst düzey uzmanlık ve deneyim Bomi Group’un; kullanılmış, eskimiş, ariyetle verilmiş veya bir tedavi değişimine konu olan ürünlerin toplanılması ve işlenilmesi için etkin bir sistem oluşturmuş olup müşteri ihtiyaçlarını karşılayan dikkatli bir ters lojistik hizmeti sağlamaktadır.

Bomi Group, faaliyet gösterdiği çeşitli ortamlarda ters lojistik hizmetini sağlar:

  • Evde Bakım: müşteri ile önceden sağlanan mutabakat doğrultusunda, kullanım süresi dolmuş ve eskimiş veya devam etmekte olan tedavinin değiştirilmesi halinde değiştirilmesi gereken ürünleri doğrudan doğruya hastanın evinden alınması.
  • White Gloves: Ters lojistik hizmeti, tanı aletlerinin hastane ve analiz laboratuvarlarına teslimi/hastane ve analiz laboratuvarlarından alınması durumlarında gerçekleştirilebilir.
  • Loan Kit: hastane nezdinde akreditasyon sonrasında, departman veya ameliyathanelerden doğrudan doğruya kiralık ortopedik kitlerin teslimi/alınması
Back To Top