skip to Main Content

Whi̇te gloves & özel tesli̇matlar

White Gloves hizmeti, özel kullanım becerileri gerektiren hassas teşhis ekipmanlarının, yüksek değerli tıbbi cihazların ve yüksek teknolojili tıbbi ekipmanlarının yönetimine ve nakilyesine adanmıştır.

Bu hizmet şunları içerir:

  • hastaneye veya laboratuvara teknik ön ziyaret;
  • uzman filo ve özel sürücü ekibi ile tek yönlü ulaşım;
  • teslimat, ambalajdan çıkarma, konumlandırma ve teknik kurulum;
  • gösterim ve özel servisler;
  • Güvenilir Avrupa ağı sayesinde ulusal ve uluslararası taşımacılık.
Back To Top